پیازفروشی که ستاره شبکه های اجتماعی شد! +عکس

پیازفروشی که ستاره شبکه های اجتماعی شد! +عکس
مرد میانسال اردبیلی که این روزها تصویرش در صفحه افراد مشهور و همچنین میان کاربران عادی  بسیار ردو بدل شده است، می گوید من در عمرم کلا دوبار برای دیدن…

پیازفروشی که ستاره شبکه های اجتماعی شد! +عکس