پنتاگون در جستجوی راهی برای از کار انداختن پهپادهای ایران / این پهپادها همه روزه بر فراز کشتی های جنگی امریکا پرواز می کنند

پنتاگون در جستجوی راهی برای از کار انداختن پهپادهای ایران / این پهپادها همه روزه بر فراز کشتی های جنگی امریکا پرواز می کنند
پی بی اس، شبکه تلویزیونی ملی آمریکا، ضمن پخش گزارشی از خبرنگار خود از عرشه ناو هواپیمابر نیمیتس می‌گوید کارشناسان در جستجوی راه‌های جدیدی برای بازداری، از بین بردن یا از کار انداختن پهپادها هستند.

پنتاگون در جستجوی راهی برای از کار انداختن پهپادهای ایران / این پهپادها همه روزه بر فراز کشتی های جنگی امریکا پرواز می کنند