پشت صحنه اختلاف اخیر مشایخی با انتظامی

پشت صحنه اختلاف اخیر مشایخی با انتظامی
یک روایت تازه از پشت پرده اختلاف عزت الله انتظامی و جمشید مشایخی؛ از ضبط جداگانه سکانس های «هزاردستان» تا رایزنی برای کم شدن بازی مشایخی در«قیصر»

پشت صحنه اختلاف اخیر مشایخی با انتظامی