پدیده سلتیک؛ خرید تابستانی چلسی

پدیده سلتیک؛ خرید تابستانی چلسی
آنتونیو کونته که همراه آبی‌های لندن با اقتدار در صدر جدول ایستاده قصد دارد پدیده ۲۰ ساله سلتیک را خریداری کند.

پدیده سلتیک؛ خرید تابستانی چلسی