پدیده بلژیکی همبازی قوچان‌نژاد شد

پدیده بلژیکی همبازی قوچان‌نژاد شد
مدافع ۱۸ ساله تیم اندرلخت بلژیک به صورت قرضی به تیم هرنفین هلند پیوست.

پدیده بلژیکی همبازی قوچان‌نژاد شد