پدر عامل حادثه منچستر: پسرم خود را آماده سفر به عربستان می‌کرد

پدر عامل حادثه منچستر: پسرم خود را آماده سفر به عربستان می‌کرد
پدر عامل حادثه تروریستی منچستر در اظهاراتی در این باره اعلام کرد که پسرش یک ماه و نیم پیش از این حمله در لیبی به سر می بُرد و در حال آماده سازی مقدمات حضور خود در عربستان بوده است.

پدر عامل حادثه منچستر: پسرم خود را آماده سفر به عربستان می‌کرد