پاسخ رئیس‌جمهور به شایعات: در جریان چینش کابینه دوازدهم تحت فشار هیچ گروه و جناح سیاسی نبوده‌ام

پاسخ رئیس‌جمهور به شایعات: در جریان چینش کابینه دوازدهم تحت فشار هیچ گروه و جناح سیاسی نبوده‌ام
رئیس‌جمهور تاکید کرد: در جریان چینش کابینه دوازدهم تحت فشار هیچ گروه و جناح سیاسی نبوده‌ام.

پاسخ رئیس‌جمهور به شایعات: در جریان چینش کابینه دوازدهم تحت فشار هیچ گروه و جناح سیاسی نبوده‌ام