پاسخ دندان شکن سرمربی تیم ملی به یک خبرنگاران کره ای

پاسخ دندان شکن سرمربی تیم ملی به یک خبرنگاران کره ای
کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در گفت و گو پیش از تمرین با اصحاب رسانه کره ای، جوان دندان شکنی به یکی از خبرنگاران داد. جواب دندان…

پاسخ دندان شکن سرمربی تیم ملی به یک خبرنگاران کره ای