ویک: ترامپ! تمنا می‌کنیم دهانت را ببند و در مورد کره شمالی حرف نزن

ویک: ترامپ! تمنا می‌کنیم دهانت را ببند و در مورد کره شمالی حرف نزن
نشریه «ویک» در یادداشتی در مورد بالا گرفتن تنش لفظی میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ، به ترامپ توصیه کرد از تهدید کره شمالی دست بکشد.

ویک: ترامپ! تمنا می‌کنیم دهانت را ببند و در مورد کره شمالی حرف نزن