وکیل ترامپ: دیدار دونالد ترامپ جونیور با وکیل روسی غیرقانونی نبوده است

وکیل ترامپ: دیدار دونالد ترامپ جونیور با وکیل روسی غیرقانونی نبوده است

وکیل ترامپ: دیدار دونالد ترامپ جونیور با وکیل روسی غیرقانونی نبوده است