ولیعهد عربستان، برکناری «الجبیر» را بررسی می‌کند / ایران‌ستیزی، توجیه اخراج «الجبیر»

ولیعهد عربستان، برکناری «الجبیر» را بررسی می‌کند / ایران‌ستیزی، توجیه اخراج «الجبیر»
یک اندیشکده آمریکایی به نقل از برخی منابع آگاه مدعی شده ولیعهد عربستان در حال بررسی برکناری وزیر خارجه این کشور و جایگزینی وی با برادرش است.

ولیعهد عربستان، برکناری «الجبیر» را بررسی می‌کند / ایران‌ستیزی، توجیه اخراج «الجبیر»