ولادیمیر پوتین و سگ هایش

ولادیمیر پوتین و سگ هایش
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ، علاقه شدیدی به سگ دارد. این علاقه به حدی است که وی در دیدار با سیاستمداران بزرگ دنیا همیشه یکی از سگ هایش را به همراه دارد! همین چند وقت پیش بود که  انگلا مرکل، صدر اعظم المان در دیدار با پوتین با دیدن…

ولادیمیر پوتین و سگ هایش