وقوع سیل تمساح ها را به خیابان ها کشاند! +عکس

وقوع سیل تمساح ها را به خیابان ها کشاند! +عکس
بارش های شدید باران در استرالیا باعث وقوع سیل و طغیان رودخانه ها شد، این سیل ها باعث شد تا  تمساح ها از محل های خود خارج شده و در…

وقوع سیل تمساح ها را به خیابان ها کشاند! +عکس