وقتی ملانیا تحت تاثیر کعبه قرار می‌ گیرد

وقتی ملانیا تحت تاثیر کعبه قرار می‌ گیرد
ملانیا ترامپ به همراه همسرش روز گذشته وارد ریاض شدند، وی در حین بازدید از موزه هنری به هنگام مواجه شدن با تابلو نقاشی خانه خدا بسیار تحت تاثیر قرار…

وقتی ملانیا تحت تاثیر کعبه قرار می‌ گیرد