وعده وزیر ارتباطات درباره پارازیت ها

وعده وزیر ارتباطات درباره پارازیت ها
«آنتن‌های BTS تشعشعاتی را ارسال می‌کنند که می‌تواند برای سلامتی مضر باشد.» همین یک جمله کافی است تا برخی از مردم نخواهند در خانه‌ای زندگی کنند که در نزدیکی‌اش آنتن تلفن همراه یا همان BTS قرار دارد.

وعده وزیر ارتباطات درباره پارازیت ها