وضعیت اسفناک آوارگان مسلمان میانماری

وضعیت اسفناک آوارگان مسلمان میانماری
 یک مقام بلند پایه بنگلادشی ، سفیر میانمار را به دلیل خشونت نظامیان این کشور که منجر به آواره شدن هزاران مسلمان “روهینگیا” میانماری از روستاها و شهرهای مرزی این کشور شده است احضار کرد. مقامات بنگلادشی می گویند که این خشونت ها و کشتار های وحشیانه “پیامدهایی هولناکی” برای…

وضعیت اسفناک آوارگان مسلمان میانماری