وزیر خارجه فرانسه با روحانی دیدار کرد

وزیر خارجه فرانسه با روحانی دیدار کرد
وزیر خارجه فرانسه دقایقی قبل با رئیس جمهور کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر خارجه فرانسه با روحانی دیدار کرد