وزیر بهداشت: مردم امیدواری می‌خواهند البته نه کاذب!/ مجوز استخدام 11هزار نفر

وزیر بهداشت: مردم امیدواری می‌خواهند البته نه کاذب!/ مجوز استخدام 11هزار نفر
وزیر بهداشت با اعلام اینکه دولت دوازدهم به دنبال ایجاد بیمه ویژه دندانپزشکی است، گفت: هدفگذاری شده در دندانپزشکی 25 درصد خدمات، دولتی انجام شود.

وزیر بهداشت: مردم امیدواری می‌خواهند البته نه کاذب!/ مجوز استخدام 11هزار نفر