وزارت کشور انتساب مطالب خلاف واقع به این وزارتخانه را رد کرد

وزارت کشور انتساب مطالب خلاف واقع به این وزارتخانه را رد کرد
وزارت کشور نامه سرگشاده یک کانون موسوم به دانشگاهیان و انتساب سیاهه‌ای از مطالب خلاف واقع و اعمال سوء را به این وزارتخانه، قویا رد کرد و همگان را به بازگشت به قانون فرا خواند.

وزارت کشور انتساب مطالب خلاف واقع به این وزارتخانه را رد کرد