واکنش بازار آسیا به توافق اوپک/ یک عضو جدید به اوپک اضافه شد

واکنش بازار آسیا به توافق اوپک/ یک عضو جدید به اوپک اضافه شد
بازار آسیا پس از تمدید توافق اوپکی ها برای کاهش تولید با سردرگمی و گمراهی معاملات را آغاز کرد.

واکنش بازار آسیا به توافق اوپک/ یک عضو جدید به اوپک اضافه شد