واعظی: رییس‌جمهور از وزرا خواست کارآمدی را در حوزه کاری خود بالا ببرند

واعظی: رییس‌جمهور از وزرا خواست کارآمدی را در حوزه کاری خود بالا ببرند

واعظی: رییس‌جمهور از وزرا خواست کارآمدی را در حوزه کاری خود بالا ببرند