واعظی: آیت‌الله هاشمی برای حفظ نظام از آبروی خود مایه گذاشت/ صبر او در برابر تهمت‌ها مثال‌زدنی بود

واعظی: آیت‌الله هاشمی برای حفظ نظام از آبروی خود مایه گذاشت/ صبر او در برابر تهمت‌ها مثال‌زدنی بود

واعظی: آیت‌الله هاشمی برای حفظ نظام از آبروی خود مایه گذاشت/ صبر او در برابر تهمت‌ها مثال‌زدنی بود