همه خطراتی که گرما برای دیابتی‌ها دارد

همه خطراتی که گرما برای دیابتی‌ها دارد
معاون مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تاثیر سوء هوای گرم بر بیماران دیابتی، کتواسیدوز دیابتی را از عوارضی برشمرد که می تواند بر اثر هوای گرم ایجاد شود و مبتلایان به دیابت را درگیر کند.

همه خطراتی که گرما برای دیابتی‌ها دارد