همه‌پرسی کردستان عراق آغاز شد/ 12 هزار مرکز اخذ رای و 5.3 میلیون رای دهنده/ استقرار پیشمرگه‌ها در کرکوک

همه‌پرسی کردستان عراق آغاز شد/ 12 هزار مرکز اخذ رای و 5.3 میلیون رای دهنده/ استقرار پیشمرگه‌ها در کرکوک

همه‌پرسی کردستان عراق آغاز شد/ 12 هزار مرکز اخذ رای و 5.3 میلیون رای دهنده/ استقرار پیشمرگه‌ها در کرکوک