هلاکت مظنون اصلی حمله تروریستی بارسلون

هلاکت مظنون اصلی حمله تروریستی بارسلون
پلیس اسپانیا ازکشته شدن موسی الکبیر، مظنون اصلی حمله مرگبار بارسلون در شهر کمبریلز خبر داده است. کشته شدن مظنون اصلی حمله تروریستی بارسلون به گزارش ایلنا به نقل از…

هلاکت مظنون اصلی حمله تروریستی بارسلون