هاشمی در آخرین روز درباره انتخابات وصیت کرد

هاشمی در آخرین روز درباره انتخابات وصیت کرد
یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی در آخرین روز حیات خود در جلسه مجمع گفتند که اگر می خواهید مشکلات برجام، کشور و ملت حل شود، سعی کنید رئیس جمهوری بیاورید که در خط ولایت و رهبری باشد.

هاشمی در آخرین روز درباره انتخابات وصیت کرد