«نگار» یک فیلم متفاوت است

«نگار» یک فیلم متفاوت است
مخاطبان از رامبد جوان انتظار دارند که فیلم کمدی بسازد ولی «نگار» فیلمی کمدی نیست.

«نگار» یک فیلم متفاوت است