نوید عبداللهی و همسرش در کنار سپند امیرسلیمانی +عکس

نوید عبداللهی و همسرش در کنار سپند امیرسلیمانی +عکس
تصویری از نوید عبداللهی و همسرش (خواننده و پسر مرحوم ناصر عبداالهی) به همراه سپند امیرسلیمانی را مشاهده می کنید. نوید عبداللهی و همسرش

نوید عبداللهی و همسرش در کنار سپند امیرسلیمانی +عکس