نوسازی تاکسی‌های فرسوده تبریز با حمایت بانک شهر

نوسازی تاکسی‌های فرسوده تبریز با حمایت بانک شهر
رئیس سرپرستی منطقه ۲ بانک شهر، ‘خوددریافت’ برای دریافت پول مشتریان و همزمان نقل و انتقال به صورت الکترونیکی، ‘خودبانک’ برای ارایه خدمات الکترونیک و اتصال مشتری به متخصصان برای انجام امور بانکی و صدور ضمانت نامه و ‘وب کیوسک’ برای صدور کارت هدیه به مشتریان را از جمله خدمات الکترونیکی بانک شهر اعلام کرد.

نوسازی تاکسی‌های فرسوده تبریز با حمایت بانک شهر