نهنگ 10 تنی که در ساحل خلیج فارس به گل نشست +تصاویر

نهنگ 10 تنی که در ساحل خلیج فارس به گل نشست +تصاویر
نهنگ ۱۲ متری به وزن ۱۰ تن روز گذشته حدفاصل بندر گرزه و بندر طاحون شهرستان بندرلنگه به گل نشست.   نهنگ ۱۰ تنی که در ساحل خلیج فارس به…

نهنگ 10 تنی که در ساحل خلیج فارس به گل نشست +تصاویر