نجات 60 نفر گرفتار در تله کابین دیزین

نجات 60 نفر گرفتار در تله کابین دیزین
مدیر عامل هلال احمر البرز از نجات 60 نفر گرفتار در تله کابین دیزین خبر داد.

نجات 60 نفر گرفتار در تله کابین دیزین