نتایج غیررسمی همه پرسی کردستان عراق: موافقان با ۹۳ درصد پیشتاز

نتایج غیررسمی همه پرسی کردستان عراق: موافقان با ۹۳ درصد پیشتاز
به گزارش تلویزیون رودا در اربیل حامیان استقلال اقلیم کردستان عراق توانسته اند در همه پرسی روز دوشنبه بیش از ۹۳ درصد آراء را کسب کنند. این نتایج رسمی نیست و مقامات اقلیم کردستان عراق پیشتر گفته اند که احتمالا نتایج رسمی روز سه شنبه اعلام خواهد شد.

نتایج غیررسمی همه پرسی کردستان عراق: موافقان با ۹۳ درصد پیشتاز