نتایج جالب یک تحقیق روی دوقلوها: ژن خوب تاثیری روی دندان ندارد

نتایج جالب یک تحقیق روی دوقلوها: ژن خوب تاثیری روی دندان ندارد
محققان دریافتند که پوسیدگی دندان‌ها به جنس آن بستگی ندارد.

نتایج جالب یک تحقیق روی دوقلوها: ژن خوب تاثیری روی دندان ندارد