نتانیاهو: پیوستن فلسطین به اینترپل ضربه‌ای قوی به مذاکرات صلح است

نتانیاهو: پیوستن فلسطین به اینترپل ضربه‌ای قوی به مذاکرات صلح است

نتانیاهو: پیوستن فلسطین به اینترپل ضربه‌ای قوی به مذاکرات صلح است