نتانیاهو: توافق آتش‌بس جنوب سوریه را قبول نداریم / این توافق، موجب تقویت ایران است

نتانیاهو: توافق آتش‌بس جنوب سوریه را قبول نداریم / این توافق، موجب تقویت ایران است

نتانیاهو: توافق آتش‌بس جنوب سوریه را قبول نداریم / این توافق، موجب تقویت ایران است