نبش قبر جنازه ها برای گرفتن سلفی در اندونزی

نبش قبر جنازه ها برای گرفتن سلفی در اندونزی

نبش قبر جنازه ها برای گرفتن سلفی در اندونزی 

در کشور رسمی بسیار عجیب وجود دارد, مردم در کمال ناباوری اقدام به نبش قبر می‌کنند تا با جنازه ها دیدار داشته باشند. این جا چه خبر هست ؟ قبرها یک به یک نبش شده و اجساد بیرون آورده میشوند , بیرون آوردن جنازه آن هم برای برخی از کارها و در نهایت گرفتن تصویر سلفی یادگاری

 

در بین عجیب‌وغریب هاي گوشه کنار جهان نمی‌توان از کار غیر قابل یقین گروهی از مردم اندونزی به سادگی عبور کرد , مردمی که به گفته خودشان برای رسیدگی به مردگان اقدام به بیرون آوردن جنازه از قبر میکنند.سنت بیرون آوردن جنازه از قبر برای رسیدگی به ظاهر آن و افزایش ثروت

 

گروهی از مردم جنوب اندونزی هرچند وقت یک‌بار اجساد مردگانشان را از قبر بیرون آورده و بعد از تمیز کردن و شانه زدن هاي مردگان با انها تصویر سلفی می‌گیرند.مردم “توراجان” واقع در جنوب سولاوسی یقین دارند که با روابط خانوادگی اتمام نمییابد.

 

این مردم بعد از بیرون آوردن تابوت اجساد مردگانشان با انها وارد زمینهای کشاورزی شده و مسافتی را پیاده روی میکنند تا بر زمینه عقیده اي قدیمی ثروت و فراوانی در زندگی شان ایجاد شود.

رسیدگی به ظاهر اموات بعد از بیرون آوردن جنازه از قبر

 

گفته می‌شود برخی از انها با ظاهر مردگان بعد از نبش قبر مراسم جشن برداشت سالانه محصول خود را نخست می‌کنند.آن ها در این جشن سه روزه و داماد برتن برخی ازمردگان کرده و به شادی میپردازند.

باز کردن قبر جنازه ها،

نبش قبر کردن جنازه ها در قبر اندونزی

بیرون آوردن جنازه،تصویر گرفتن با جنازه ها،

 

 

نبش قبر جنازه ها برای گرفتن سلفی در اندونزی