ناپولی، تورینو را در هم کوبید و به رم نزدیک شد

ناپولی، تورینو را در هم کوبید و به رم نزدیک شد
آبی‌پوشان سن‌پائولو با یک برد خانگی قاطع مقابل میهمان تورینی‌شان، جای میلان را در رده سوم جدول سری A گرفتند.

ناپولی، تورینو را در هم کوبید و به رم نزدیک شد