نامه مقام‌های سابق آمریکایی به ترامپ درباره قانون جنجالی مهاجرت

نامه مقام‌های سابق آمریکایی به ترامپ درباره قانون جنجالی مهاجرت
شماری از مقام‌های سابق سنای آمریکا از جمله سران سابق سازمان سیا و وزارت امنیت ملی آمریکا و همچنین ده‌ها ژنرال بازنشسته و مقام عالی رتبه در نامه‌ای خطاب به دولت دونالد ترامپ از ممنوعیت اعمال شده علیه اتباع هفت کشور مسلمان اظهار نگرانی کردند.

نامه مقام‌های سابق آمریکایی به ترامپ درباره قانون جنجالی مهاجرت