ناظم‌الشریعه‌: سرمربیگری تیم ملی حقم بود / به خدا به کی‌روش حسادت نمی‌کنم!

ناظم‌الشریعه‌: سرمربیگری تیم ملی حقم بود / به خدا به کی‌روش حسادت نمی‌کنم!
سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان گفت: واقعا حقم بود که سرمربی تیم ملی شوم، چون از فوتسال جدا نیستم.

ناظم‌الشریعه‌: سرمربیگری تیم ملی حقم بود / به خدا به کی‌روش حسادت نمی‌کنم!