ناراحتی مرفاوی در تمرین سه‌شنبه صبا

ناراحتی مرفاوی در تمرین سه‌شنبه صبا
بازیکنان تیم فوتبال صبای قم پس از دو روز قهر، در تمرین‌های این تیم شرکت کردند و آماده مقابله با ذوب آهن شدند.

ناراحتی مرفاوی در تمرین سه‌شنبه صبا