مگویان بازی با پیکان را هم از دست داد

مگویان بازی با پیکان را هم از دست داد
مدافع ارمنی تیم فوتبال استقلال دیدار آینده تیمش را هم از دست داد.

مگویان بازی با پیکان را هم از دست داد