مهدی طارمی در یک قدمی رئال مادرید! +عکس

مهدی طارمی در یک قدمی رئال مادرید! +عکس
 «پدر مهدی طارمی: پسرم به آرزویش یعنی رفتن به «رئال مادرید » نزدیک است!» این اظهار نظر سوژه کارتون خبر ورزشی شده است.   مهدی طارمی در یک قدمی رئال…

مهدی طارمی در یک قدمی رئال مادرید! +عکس