مهدى طارمى و سردار آزمون در صفحه اینستاگرامى فیفا

مهدى طارمى و سردار آزمون در صفحه اینستاگرامى فیفا
صفحه اینستاگرامى فیفا با انتشار تصویرى از مهدى طارمى و سردار آزمون نوشت: پس از ایران،برزیل و روسیه چه تیم هایی به جام جهانی (سال آینده) اضافه می شوند؟ مهدى…

مهدى طارمى و سردار آزمون در صفحه اینستاگرامى فیفا