مهاجم اوکراینی هم‌تیمی جدید سردار شد

مهاجم اوکراینی هم‌تیمی جدید سردار شد
باشگاه روستوف روسیه یک بازیکن جدید را در خط حمله خود به خدمت گرفت.

مهاجم اوکراینی هم‌تیمی جدید سردار شد