معاون ترامپ: حل صلح‌آمیز بحران ونزوئلا امکان‌پذیر است

معاون ترامپ: حل صلح‌آمیز بحران ونزوئلا امکان‌پذیر است

معاون ترامپ: حل صلح‌آمیز بحران ونزوئلا امکان‌پذیر است