مشاور سیاست خارجی اوباما: ترامپ با خروج از برجام آمریکا را منزوی می کند

مشاور سیاست خارجی اوباما: ترامپ با خروج از برجام آمریکا را منزوی می کند
مشاور سیاست خارجی باراک اوباما تاکید کرد: در صورتی که ترامپ از برجام خارج شود، آمریکا را منزوی کرده و بحران هسته ای دوم را آغاز خواهد کرد.

مشاور سیاست خارجی اوباما: ترامپ با خروج از برجام آمریکا را منزوی می کند