مشارکت کارکنان بانک صادرات در ساخت 15 مدرسه و 2 کتابخانه

مشارکت کارکنان بانک صادرات در ساخت 15 مدرسه و 2 کتابخانه
لازم بذکر است مدرسة ٦ کلاسه شهدای بانک صادرات ایران در روستای آق قمیش استان گلستان که بعدها تبدیل به دبیرستان شده نیز با هزینه‌ای بالغ بر ٣٠٠ میلیون ریال، ساخته شده است.

مشارکت کارکنان بانک صادرات در ساخت 15 مدرسه و 2 کتابخانه