مسن ترین زائر حج تمتع با 104 سال سن +عکس

مسن ترین زائر حج تمتع با 104 سال سن +عکس
مارگانی که مسن ترین زائر حج تمتع امسال شناخته شده است، برای انجام مناسک حج وارد فرودگاه بین المللی عبدالعزیز در جده شد. خبرگزاری ایرنا: «ماریه مارگانی محمد» زائر اندونزیایی…

مسن ترین زائر حج تمتع با 104 سال سن +عکس