مسجد گوهرشاد مشهد پیش از توسعه حرم +عکس

مسجد گوهرشاد مشهد پیش از توسعه حرم +عکس
نمایی زیبا از مسجد گوهرشاد مشهد در دهه ۵۰ شمسی و مغازه های اطراف آن قبل از طرح توسعه حرم رضوی، را مشاهده می کنید. مسجد گوهرشاد مشهد پیش از…

مسجد گوهرشاد مشهد پیش از توسعه حرم +عکس