مرکل برای صدراعظمي دوباره آماده مي‌شود

مرکل برای صدراعظمي دوباره آماده مي‌شود
27 ژانويه 2017، آغاز خانه‌تکاني سياسي – حزبي براي آلماني‌ها بود، زيگمار گابريل، وزير اقتصاد با حکم يوآخيم گاوک، رئيس‌جمهوري آلمان، وزير امورخارجه اين کشور شد و فرانک‌والتر اشتاين‌ماير همزمان با گزينش گابريل، حکم کناره‌گيري خود از مقام وزارت را از رئيس‌جمهوري دريافت کرد و از آن‌طرف هم قرعه وزارت اقتصاد به‌نام بريگيته تسيپريس که مسئول امور پارلماني وزارت اقتصاد بود.

مرکل برای صدراعظمي دوباره آماده مي‌شود